บริษัท อินเทนท์ ซีเคียวริตี้ การ์ด (ไทยแลนด์)

บริษัท อินเทนท์ ซีเคียวริตี้ การ์ด (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ บริการรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากว่า 20 ปี อันประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ เราพร้อมที่จะรับงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับ ภาครัฐและเอกชนทุกประเภท เรามุ่งมั่นพัฒนาทำให้ทุกท่านอุ่นใจ

ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มทีมงานที่ก่อตั้ง บริษัทอินเทนท์ ซีเคียวริตี้ การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้จ่ายค่าบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนออกให้บริการลูกค้าโดย ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่า 20 ปี ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรม มีความภูมิใจและจะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีความมุ่งมั่น สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัทฯ

ด่วน!!       ด่วน! !        

เนื่องจากในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการเติบโตและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ สอดรับกับการขยายงาน  บริษัทฯจึงมีนโยบายในการรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจครูฝึก จำนวน 13 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น  โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

(1.) คุณสมบัติ

1.1.) เป็นชายไทยอายุ 25 – 45 ปี      1.2.) มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี

1.3.) หรือเคยเป็นสายตรวจ/ครูฝึก หรือ ผ่านการเป็นทหาร/ตำรวจ   1.4.) กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(2.)  เงินเดือน 20,000 –  25,000 บาท หรือ ตามความสามารถ  ( 3.)  มีจักรยานยนต์ใช้ในการทำงานพร้อมใบขับขี่

สนใจติดต่อสอบถาม คุณสุริยันต์  รัตนบุรี 085-485-8755

ต้องการ รปภ ยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยามรักษาความปลอดภัย เมื่อไหร่เรียกใช้ บริษัทอินเทนท์ซีเคียวริตี้การ์ด  ได้ทุกเวลา

ด้วยประสบการณ์ทางด้าน บริการรักษาความปลอดภัย มากกว่า 20 ปี

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเบื้องต้น

  • ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
  • ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
  • ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
  • ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้างเมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
  • เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก อำนวยความสะดวกเรื่องระบบไฟฟ้า อาคารหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
  • ในยามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบทุก 1 ชั่วโมง
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย จะได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯหน้าที่และ ความรับผิดชอบ
    ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยหน้าที่และ นโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกส่วนหนึ่งด้วย